Повторне оголошення конкурсу щодо визначення підрядника для розробки модуля веб-сервісу

У зв’зку з технічними проблемами, а саме через помилкові гіперпосилання в попередній версії Технічного Завдання (ТЗ), Фонд Євразія, виконавець проекту “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах”, що фінансуєтся Урядом США через Агенство США з міжнародного розвитку (USAID) та Департаментом з міжнародного розвитку уряду Великобританії (UK aid), повторно оголошує конкурс щодо визначення потенційного підрядника для:

  1. Роботи над розробкою третього етапу пілотного модуля веб-сервісу інспекційного порталу, а саме роботи з розробки програмного забезпечення (розробка, тестування, підтримка, розробка пакету технічної документації, що включає інструкцію з розгортання системи, інструкції користувачів та фінальну редакцію технічного завдання, що погоджується з ДРС) здійснюються на підставі Технічного завдання. Розробка програмного забезпечення здійснюється шляхом модернізації існуючого програмного забезпечення пілотного модулю ІАС ДНК, доступного на inspections.gov.ua .
  2. Надання послуг з забезпечення навчання користувачів інспекційного порталу та інформування громадськості про функціонал та користь від розробленого порталу згідно вимог до цих послуг.

Просимо вас уважно ознайомитися з документами нижче, заповнити необхідні, та відправити  на ел.адресу  ovygovsky@eurasia.org  до вказанного терміну, а саме: не пізніше ніж 19 березня 2019 р (18:00 за київським часом)

Усі запитання щодо роз’яснень надсилайте на ел.адресу  ovygovsky@eurasia.org. Будь ласка, вказуйте цей номер запиту TAPASRFQ-2019-003 у темі кожного листа, які ви будете надсилати.

Усі документи повинні бути підписані уповноваженою особою та завірені печаткою. На всіх сторінках мають стояти ініціали уповноваженої особи, яка підписує документ.

Пропозиції, отримані після закінчення терміну, та відправлені на іншу ел.адресу, розглядатися не будуть!

Re-announcement of Request for Quotation to Identify Contractor for Development of Inspection Portal Web Service Pilot Module

Due to technical reasons, namely faulty hyperlinks in the previous version of the Terms of Reference (ToR), Eurasia Foundation, implementer of the USAID/UKaid-funded Transparency and Accountability in Public Administration and Services/TAPAS project, is reannouncing a request for quotation (RFQ), to identify a potential contractor for:

  1. Work on third-phase development of the Inspection Portal Web Service Pilot module, namely software development (development, testing, support, development of a technical documentation package that includes a system deployment manual, user instructions, and final version of a technical specification that is acceptable to the State Regulatory Service (SRS)) according to the Scope of Work. Software development shall be done via the upgrade of the existing pilot module software: inspections.gov.ua.
  2. Providing services for training users of the Inspection Portal and informing the public about the functionality and benefits of the portal in accordance with the requirements for these services.

Please carefully read the documents below, fill them out and send to e-mail address ovygovsky@eurasia.org no later than March 19, 2019 (18:00 Kyiv time).

All clarification requests submit to e-mail address  ovygovsky@eurasia.org. Please indicate this request`s number TAPAS-RFQ-2019-003 in the subject line of every e-mail message that you send.

All documents must be signed by an authorized person and sealed. All pages must be authorized by the initials of the person signing the document.

Proposals received after the deadline and/or sent to another e-mail address will not be considered!