З метою допомогти Уряду України усвідомити посилити і використати потенціал відкритих даних у визначенні пріоритетних сфер для інвестування, проект “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах” (TAPAS) оголошує конкурс на виконання незалежного дослідження, що має на меті оцінити потенціал відкритих даних для української економіки.

Дослідження буде проведено в рамках проекту “Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах”, який надає підтримку громадянам України та уряду в боротьбі з корупцією в ключових сферах державного управління та послуг, таких як електронні публічні закупівлі, відкриті дані та електронні сервіси.

Відкриті дані – дані, які будь-хто може знайти, використати чи поширити. Дослідження McKinsey, проведене у 2013р., продемонструвало, що використання відкритих даних на глобальному ринку приносить додатково від $3 трл до $5 трл прибутку щорічно. За оцінками Європейської комісії, до 2020 року використання відкритих даних зменшить витрати у сфері державного управління на 1,7 млрд євро.  

Основні активи даних – це дані, які широко використовуються і на які покладаються різні сектори економіки – такі як адреси, погода, облік майна, картографування, компанії і сільськогосподарські дані. Вони є основними елементами інфраструктури даних країни. Вони можуть перебувати у власності уряду, бізнесу, некомерційних організацій та науково-дослідних інститутів.

 

Економічний звіт

Завданням дослідження буде відповісти на такі питання:

 1. Як відкрити дані сприятимуть зростанню української економіки, в тому числі:
 1. економії у приватному і державному секторах,
 2. збільшенню ефективності та продуктивності, і
 3. створенню нових або якісніших сервісів і бізнес-моделей.
 1. На основі трьох попередніх категоріях, яка очікувана цінність для української економіки від доступу до основних активів даних як відкритих (у відсотках від ВВП і загальній сумі в гривнях)?
 2. Як відкриті дані впливають на рівень зайнятість в Україні, беручи до уваги
 1. потенціал створення робочих місць,
 2. типи робіт, що можуть зникнути,
 3. імовірний вплив на розподіл доходів.
 1. Які є практичні приклади того, як відкриті дані уже використовуються або можуть бути використані (на прикладах інших країн) з метою сприяння економічному зростанню в таких сферах в Україні:
 1. Державне управління
 2. Енергетика і ресурси
 3. Будівництво
 4. Сільське господарство та навколишнє середовище
 5. Транспорт
 6. Освіта
 1. Яка оціночна вартість відкриття основних активів даних?

 

Методологія

Успішний кандидат має запропонувати методологію, що базується на глибокому розумінні української економіки і ситуації з відкритими даними. Методика може бути адаптована під час дослідження, на основі попередніх пропозицій та обговорення з командою проекту TAPAS.

Методологія повинна мати такі характеристики:

 • спирається на достовірні факти та раніше розроблені методики, що стосуються економічного потенціалу відкритих даних (ключові звіти, що досліджують економічну цінність відкритих даних, були перераховані Інститутом Відкритих Даних тут)
 • формулює теорію зміни, описуючи, яким чином відкриті дані можуть вплинути на економіку за рахунок економії коштів у приватному і державному секторах, збільшенню ефективності і продуктивності, а також новим або якіснішим сервісам і бізнес-моделям.
 • бере до уваги макроекономічні і мікроекономічні підходи до кількісної оцінки ймовірного впливу відкритих даних на економіку України, і пропонує, як кожен підхід можна використати та оцінити, щоби отримати реальні цифри
 • узагальнює уже існуючі дослідження про вплив відкритих даних на створення робочих місць і передбачить можливі наслідки впливу відкритих даних на рівень працевлаштування та розподіл доходів в Україні.
 • використовує конкретні приклади (кейси) для 1) підкріплення звіту прикладами того, як відкриті дані були використані, щоб допомогти організаціям або уряду заробляти чи заощаджувати кошти, 2) зібрати дані для макроекономічного аналізу, що допоміг б підтвердити мультиплікативний ефект впливу відкритих даних на рівень економічного зростання.
 • пропонує відповідний підхід до оцінки витрат, необхідних для відкриття основних активів даних.

 

З успішним кандидатом питання дослідження будуть обговорені додатково з можливістю зміни основних пунктів залежно від прогресу виконання дослідження та доступності відповідної інформації в Україні. Після виконання дослідницької частини звіту виконавець повинен представити запропоновану методологію на розгляд команди компоненту відкритих даних проекту TAPAS.

 

Бюджет

Передбачений бюджет на виконання цієї роботи не перевищує $ 20 000 доларів США.

 

Терміни виконання роботи

Всі питання і уточнення ви можете надсилати на скриньку konyiliogwu@eurasia.org до до 18.00 30 червня.

Пропозиції на виконання роботи потрібно надіслати до 6 липня.

Ми повідомимо успішного кандидата про результати відбору до 13 липня.

Перший варіант / план звіту повинен бути представлений до 15 вересня.

 

Як податися на тендер

Щоб подати заявку, будь ласка, надішліть нам коротке резюме досліджень і досвід розробки політики вашої організації, резюме членів пропонованої дослідницької групи, а також дві сторінки опису пропонованого вами підходу до методології роботи і проекту на скриньку tapas.procurement@eurasia.org Заявки мають бути виконані українською та англійською мовами.

 

Очікувані результати

Стислий економічний звіт, що не перевищує 20 сторінок, готовий для використання українським урядом, в тому числі з коротким оглядом і візуалізацією даних. Звіт повинен бути поданий українською та англійською мовами. Хороший рівень англійської мови є необхідною передумовою для успішних кандидатів для розгляду пропозицій міжнародною комісією.

Проект TAPAS вірить у цінність відкритих досліджень: дослідження, що опубліковане відкрито – як остаточний результат, так і дані та методології, які лежать в його основі. Успішний кандидат погоджується з відкритим ліцензуванням кінцевого продукту, а також даних і методологій, що лежать в основі його, якщо це можливо.

 

Першоджерела

Lateral Economics, the economic value of open versus paid data assets (2016)

Arup, Climate Group & Schneider Electric. (2014). Urban Mobility in the Smart Age. Available at: http://digital.arup.com/wp-content/uploads/2014/06/Urban-Mobility.pdf.

Caribbean Policy Research Institute. (2015). Open Government Data: A Catalyst for Jamaica’s Growth and Innovation Agenda. Think Tank. p10-11. Available at: http://issuu.com/caprithinktank/docs/capri_issue_4_

Danish Enterprise and Construction Authority (DECA). (2010). The value of Danish address data. Available at: http://www.adresse-info.dk/Portals/2/Benefit/Value_Assessment_Danish_Address_Data_UK_2010-07-07b.pdf.

Deloitte. (2011). Pricing of public sector information (POPSIS). Available at: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/economic-analysis-psi-impacts.

Department for Business, Innovation & Skills. (2013). Assessing the value of OS OpenData to the economy of Great Britain. Available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207692/bis-13-950-assessing-value-of-opendata-to-economy-of-great-britain.pdf.

Houghton, J. (2011). Costs and Benefits of Data Provision. Available at: http://ands.org.au/resource/houghton-cost-benefit-study.pdf.

Lateral Economics / Omidyar (2014). Open for Business: How Open Data Can Help Achieve the G20 Growth Target. Available at: https://www.omidyar.com/sites/default/files/file_archive/insights/ONReport_061114_FNL.pdf.

McKinsey. (2013). Open Data: Unlocking innovation and performance with liquid information. Available at: http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/open_data_unlocking_innovation_and_performance_with_liquid_information.

McKinsey. (2011). Innovation in government: Kenya and Georgia. Available at:  http://www.mckinsey.com/insights/public_sector/innovation_in_government_kenya_and_georgia.

MEPSIR (Measuring European Public Sector Information Resources). (2006). Final report of study on exploitation of public sector information – benchmarking of EU framework conditions. Available at: http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=1197.

Omidyar Network. (2015) Open Data: Six Stories about Impact in the UK. Available at: https://www.omidyar.com/insights/open-data-impact-uk-hogge

Open Data Institute. (2015). ODI’s 2nd Year: Annual Report. Available at: http://theodi.org/odis-second-year-annual-report.

Open Data Institute. (2015). Open data means business: UK innovation across sectors and regions. Available at: http://theodi.org/open-data-means-business.

Oxera Consulting. (2013). What is the economic impact of geo services?. Available at: http://www.oxera.com/oxera/media/oxera/downloads/reports/what-is-the-economic-impact-of-geo-services_1.pdf.

Pollock. (2008a). Models of Public Sector Information Provision. Available at: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/models-public-sector-information-provision-trading-funds.

Pollock. (2008b). The Economics of Public Sector Information. Available at: http://rufuspollock.org/papers/economics_of_psi.pdf.

Proyecto Aporta. (2012). Characterization Study of the Infomediary Sector. Available at: http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/121001_red_007_final_report_2012_edition__vf_en_1.pdf.

Reset San Francisco. (2012). Open Data and Real-Time Information saves San Francisco over $1m. Available at: http://www.resetsanfrancisco.org/better-government/opendata-and-real-time-information-saves-san-francisco-over-1-million/.

Shakespeare. (2013). An independent review of public sector information. Available at: https://www.gov.uk/government/publications/shakespeare-review-of-public-sector-information.

Vickery. (2011). Review of recent studies on PSI re-use and related market developments. Available at: http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=1093.

Warsaw Institute for Economic Studies. (2014). Big and open data in Europe: A growth engine or a missed opportunity?. Available at: http://www.bigopendata.eu/.

World Bank. (2014). Open Data for Economic Growth. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/19997.