eServices

Допомога державним органам у переведенні адміністративних послуг, що надаються громадянам та бізнесу, в електронний формат. Це дасть змогу підвищити ефективність та прозорість роботи органів влади, а також покращить та спростить процес отримання таких послуг.

Мета компоненту

Підвищення ефективності та прозорості надання публічних послуг шляхом їх переведення в електронний формат, удосконалення відповідного нормативного забезпечення, поліпшення бізнес-процесів надання послуг та розробки необхідних технологічних рішень.

Цілі та результати компоненту

Проведення інвентаризації державних реєстрів для визначення їхнього стану та готовності до електронної взаємодії

За результатами інвентаризації стану державних реєстрів в Україні у травні 2017 року був представлений Звіт «Стан та перспективи розвитку державних електронних інформаційних ресурсів». Це перше дослідження електронних реєстрів в Україні, у рамках якого було проаналізовано найбільш затребувані 23 державні реєстри щодо якості, достовірності та доступності інформації, яка у них зберігається. Проведене дослідження стало першим кроком до створення Національної системи інтероперабельності (сумісності) електронних інформаційних ресурсів в Україні.


Розробка Дорожньої карти розвитку національної інтероперабельності державних електронних реєстрів для підвищення ефективності електронної взаємодії між державними установами, бізнесом та громадянами

На основі проведеного аналізу державних реєстрів та обговорення з експертами та робочими групами був сформований план дій щодо поліпшення рівня сумісності національних інформаційних ресурсів в Україні до 2020 року – Дорожня карта розвитку національної інтероперабельності (сумісності), та яку було презентовано у серпні 2017 року. Карта містить перелік конкретних проблем та заходів, які необхідно подолати для досягнення максимального рівня ефективності використання державних даних на технічному, семантичному, організаційному та нормативному рівнях, а також створення на цьому фундаменті інтегрованих електронних послуг.


Розробка нормативного забезпечення та технічних стандартів для уніфікації обміну даними між державними структурами як всередині країни, так і налагодження транскордонної взаємодії з країнами-членами ЄС

За результатами проведених досліджень державних реєстрів було визначено необхідність реалізації законодавчих змін, а саме розробки відповідного Закону, що регулюватиме сферу публічних електронних реєстрів, а також технічні стандарти для імплементації плану дій, зазначеного у Дорожній карті розвитку національної інтероперабельності.

Створено Державні стандарти семантичної інтероперабельності, вересень 2017 року

Шляхом гармонізації технічних словників Core Vocabularies, рекомендованих до використання усім країнам ЄС, розроблено та опубліковано для обговорення проекти державних стандартів України. Такі стандарти повинні гарантувати сумісність структури даних при обміні як в Україні, так і з країнами ЄС.

Підготовлено Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів», жовтень 2017 року

Визначає та затверджує порядок організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, а також перелік та графік підключення пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів до Національної системи інтероперабельності.

Підготовлено Проект Закону «Про публічні електронні реєстри», грудень 2017 року

Затверджує термінологію у галузі публічних електронних реєстрів та визначає порядок створення, модернізації, реорганізації, ліквідації, ведення та адміністрування публічних електронних реєстрів.


Інтеграція 28 ключових державних електронних реєстрів у національну систему електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів через створення відповідних програмних інтерфейсів доступу

У 2017 році проведено тестування роботи системи обміну даними для 9 державних реєстрів. Протягом 2018 року планується забезпечити підключення 20 ключових державних електронних реєстрів до національної системи електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів.


Трансформація 19 державних послуг в електронний формат для зменшення кількості документів, необхідних для отримання таких послуг, та для мінімізації корупційних ризиків

Триває робота щодо переведення в електронний формат 7 державних послуг, що надаються Головним сервісним центром МВС України, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Укртрансбезпекою Міністерства інфраструктури України, Державною фіскальною службою України.

Створення Е-Кабінету перевізника

Проводиться робота щодо створення онлайн інструменту для малих і великих перевізників, який спрощує процес отримання ліцензії та інших дозвільних документів, а також дозволяє управляти різними процесами та послугами, які стосуються внутрішніх та міжнародних перевезень. У рамках створення Е-Кабінету перевізника триває робота з модернізації реєстру.

Модернізація Єдиного державного порталу надання адміністративних послуг

Тривають роботи над удосконаленням існуючого Єдиного державного порталу надання адміністративних послуг з метою збільшення кількості надання адміністративних послуг в електронному вигляді, спрощення процесів надання таких послуг в електронному вигляді, запровадження передових Європейських практик щодо зручності та функціональності інтерфейсів для користувачів порталу.

Модернізація Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів

Тривають роботи над удосконаленням існуючого Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів для забезпечення реєстрації публічних електронних реєстрів, узгодження та затвердження електронних взаємодій, обліку діючих електронних сервісів.

Переведення послуг з пожежної безпеки в електронний формат

Дві послуги Державної служби з надзвичайних ситуацій переведені в електронний формат – Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання до вимог законодавства з питань пожежної безпеки та Видача ліцензії на ведення господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Оптимізація та перетворення існуючих паперових адміністративних процедур в електронний формат суттєво спростить процес та значно скоротить час отримання цих послуг, а також зникне необхідність фізично відвідувати ЦНАП чи відправляти документи до ДСНС поштою.