eServices

Допомога державним органам у переведенні адміністративних послуг, що надаються громадянам та бізнесу, в електронний формат. Це дасть змогу підвищити ефективність та прозорість роботи органів влади, а також покращить та спростить процес отримання таких послуг.

Мета компоненту

Підвищення ефективності та прозорості надання публічних послуг шляхом їх переведення в електронний формат, удосконалення відповідного нормативного забезпечення, поліпшення бізнес-процесів надання послуг та розробки необхідних технологічних рішень.

Цілі та результати компоненту

Проведення інвентаризації державних реєстрів для визначення їхнього стану та готовності до електронної взаємодії

За результатами інвентаризації стану державних реєстрів в Україні у травні 2017 року був представлений звіт «Стан та перспективи розвитку державних електронних інформаційних ресурсів». Це перше дослідження електронних реєстрів в Україні, у рамках якого було проаналізовано найбільш затребувані 23 державні реєстри щодо якості, достовірності та доступності інформації, яка у них зберігається. Проведене дослідження стало першим кроком до створення Національної системи інтероперабельності (взаємодії) електронних інформаційних ресурсів в Україні.

Report_SEIR_UKR

Розробка Дорожньої карти розвитку національної інтероперабельності державних електронних реєстрів для підвищення ефективності електронної взаємодії між державними установами, бізнесом та громадянами

На основі проведеного аналізу державних реєстрів та обговорення з експертами та робочими групами був сформований план дій щодо поліпшення рівня сумісності національних інформаційних ресурсів в Україні до 2020 року – Дорожня карта розвитку національної інтероперабельності (взаємодії), яку було презентовано у серпні 2017 року. Карта містить перелік конкретних проблем та заходів, які необхідно здійснити для досягнення максимального рівня ефективності використання державних даних на технічному, семантичному, організаційному та нормативному рівнях, а також створення на цьому фундаменті інтегрованих електронних послуг.

Interoperability_Road_Map

Розробка нормативного забезпечення та технічних стандартів для уніфікації обміну даними між державними структурами як всередині країни, так і налагодження транскордонної взаємодії з країнами-членами ЄС

За результатами проведених досліджень державних реєстрів було визначено необхідність реалізації законодавчих змін, а саме розробки відповідного Закону, що регулюватиме сферу публічних електронних реєстрів, а також технічні стандарти для імплементації плану дій, зазначеного у Дорожній карті розвитку національної інтероперабельності.

Створено Державні стандарти семантичної інтероперабельності, вересень 2017 року

Шляхом гармонізації технічних словників Core Vocabularies, рекомендованих до використання усім країнам ЄС, розроблено та опубліковано для обговорення проекти державних стандартів України. Такі стандарти повинні гарантувати сумісність структури даних при обміні як в Україні, так і з країнами ЄС.

Прийнято Постанову №357 Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів»

Постанова №375, яка була прийнята у травні 2018 року визначає та затверджує порядок організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, а також перелік та графік підключення пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів до Національної системи інтероперабельності.

Підготовлено Проект Закону «Про публічні електронні реєстри»

Цей законопроект затверджує термінологію у галузі публічних електронних реєстрів та визначає порядок створення, модернізації, реорганізації, ліквідації, ведення та адміністрування публічних електронних реєстрів.


Валідація та конвертація у машиночитний формат 20 державних класифікаторів

Експерти компоненту валідували та конвертували у машиночитний формат 20 державних класифікаторів. Державна служба статистики опублікувала їх на оновленому порталі відкритих даних data.gov.ua.


Трансформація 19 державних послуг в електронний формат для зменшення кількості документів, необхідних для отримання таких послуг, та для мінімізації корупційних ризиків

Триває робота щодо переведення в електронний формат 14 державних послуг, що надаються Головним сервісним центром МВС України, Державним агентством водних ресурсів, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державною архітектурно-будівельною інспекцією, Міністерством інфраструктури України.

Створення Е-Кабінету перевізника

30 серпня 2018 року відбувся запуск електронного кабінету перевізника. Онлайн інструмент для малих і великих перевізників спрощує процес отримання ліцензії та інших дозвільних документів, а також дозволяє управляти різними процесами та послугами, які стосуються внутрішніх та міжнародних перевезень.

Модернізація Єдиного державного порталу надання адміністративних послуг

Тривають роботи над удосконаленням існуючого Єдиного державного порталу надання адміністративних послуг з метою збільшення кількості надання адміністративних послуг в електронному вигляді, спрощення процесів надання таких послуг в електронному вигляді, запровадження передових Європейських практик щодо зручності та функціональності інтерфейсів для користувачів порталу.

Модернізація Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів

У липні 2018 було завершено розробку Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів для забезпечення реєстрації публічних електронних реєстрів, узгодження та затвердження електронних взаємодій, обліку діючих електронних сервісів. Наразі триває процес внесення реєстрів до системи. 5 із 19-ти ключових державних реєстрів внесено до системи.

Переведення послуг з пожежної безпеки в електронний формат

Дві послуги Державної служби з надзвичайних ситуацій переведені в електронний формат – Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання до вимог законодавства з питань пожежної безпеки та Видача ліцензії на ведення господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Оптимізація та перетворення існуючих паперових адміністративних процедур в електронний формат суттєво спростить процес та значно скоротить час отримання цих послуг, а також зникне необхідність фізично відвідувати ЦНАП чи відправляти документи до ДСНС поштою.

Створення Е-Кабінету водія

21 грудня 2018 року експерти нашого проекту разом з Державним агентством з питань електронного урядування та Головним сервісним центром МВС України запустили «Електронний кабінет водія», який дозволяє користувачам отримати витяг з Єдиного державного реєстру автомобілів та їхніх власників, записатися в електронну чергу до сервісного центру, замовити індивідуальні номерні знаки та проглянути та оплатити аміністративні порушення онлайн. За 4 місяці функціонування порталу було створено 90 тис. індивідуальних електронних кабінетів користувачів. Уже зараз експерти проекту працюють над розширенням функціоналу кабінету. Найближчим часом користувачі зможуть отримати інші послуги онлайн.