Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах

Компоненти

Відкриті дані Електронні державні закупівлі Електронні послуги

Загальною метою програми TAPAS є фінансова підтримка громадян України та українського уряду у боротьбі з корупцією в ключових послугах та службах державного управління, а також утворення довіри українців до уряду на основі продемонстрованих прозорості, підзвітності та покращеної якості послуг. Ця підтримка має на меті імплементацію видимих та успішних реформ в державному управлінні та послугах для знищення корупції в таких ключових сферах як електронні публічні закупівлі, відкриті дані та електронні сервіси.

Відкриті дані

Цей компонент займатиметься підвищенням доступності та якості відкритих даних в Україні.

Конкретно діяльність проекту буде спрямована на:

 • зміцнення спроможності державних установ у галузі публікації відкритих даних, включаючи пілотування стандарту відкритих даних та створення Мережі лідерів відкритих даних;
 • зміцнення ролі відкритих даних у виконанні державної політики за допомогою Платформи політики відкритих даних;
 • зміцнення громадського попиту та спроможності ключових стейкхолдерів використовувати відкриті дані та створювати нові та впливові державні послуги завдяки змаганням «Опен Дата Челендж».

Ефективна програма відкритих даних в Україні має на меті забезпечити, що всі 17 центральних міністерств та принаймні 35 міст з населенням понад 100 000 мешканців регулярно публікуватимуть дані за програмою відкритих даних.

Крім того, в рамках Компоненту очікуються такі результати:

 • проведення інтенсивної 2-річної низки семінарів та практичних консультацій для понад 200 осіб, відповідальних за відкриті дані, з метою допомогти у розробці політики відкритих даних та запуску порталів;
 • організація серії конкурсів «Опен Дата Челендж», спрямованих на розвиток інновацій та сприяння створенню нових громадських послуг. Серія «Опен Дата Челендж» дасть на виході не менш ніж 20 сталих інновацій на основі відкритих даних;
 • щорічна публікація «Барометру відкритих даних України», який надаватиме регулярну оцінку прогресу Уряду України у створенні та оприлюдненні відкритих даних;
 • створення Мережі лідерів відкритих даних з метою заохочення нового покоління фахівців та новаторів у галузі відкритих даних, а також покращення якості та кількості доступних даних.

Електронні публічні закупівлі

Компонент електронних закупівель передбачає перетворення електронних закупівель на стандартний підхід для більшості державних закупівель в Україні.

В рамках компоненту передбачені такі заходи як:

 • законодавча та регуляторна підтримка публічних закупівель;
 • технічна допомога з метою забезпечення масштабності, гнучкості та безпеки електронних закупівель;
  професіоналізація публічних закупівель в Україні;
 • підвищення громадської обізнаності та спроможності бізнесу з метою підвищення конкуренції в електронних закупівлях та довіри до них;
 • розробка та використання відкритих даних та аналітичних інструментів для формування управління та планування у публічних закупівлях.

В рамках Компоненту Електронні закупівлі ми плануємо досягнути таких результатів:

 • підготовка змін до Закону «Про публічні закупівлі» та інші законодавчі акти, що регулюють закупівлі, та ефективна адвокація їх прийняття Урядом України;
 • створення у Київській школі економіки постійно діючої навчальної програми, яка підготовить щонайменше 500 фахівців із закупівель та розширить базу тренерів у галузі закупівель у Києві та регіонах;
 • запровадження Індексу кращих практик публічних закупівель, що продемонструє громадянам та організаціям громадянського суспільства вплив електронних закупівель та проілюструє можливості участі у державних тендерах для підприємств;
 • технологічні інвестиції до ІТ-інфраструктури платформи ProZorro, спрямовані на підвищення спроможності, створення додаткового функціоналу та покращення безпеки.

Електронні послуги

Компонент електронних послуг має на меті надання регуляторної та політичної підтримки та технічної допомоги Уряду України з розробки та виконання Дорожньої карти електронних послуг.

У рамках розробки електронних послуг для боротьби з корупцією в Україні планується:

 • проведення аудиту державних реєстрів та розробка дорожньої карти системи інтероперабельності;
 • розробка рамок інтероперабельності в Україні та забезпечення інтеграції із інфраструктури інтероперабельності та проведення перетворення електронних послуг.

В рамках Компоненту очікуються такі результати:

 • проведення інтенсивного картографування (аудиту) реєстрів, що надасть усім стейкхолдерам чітке уявлення про повний перелік реєстрів та вимог з інтероперабельності для майбутніх електронних послуг;
 • інтеграція принаймні 17 державних реєстрів до національної структури інтероперабельності;
 • перетворення на електронні принаймні дев’яти груп послуг, згрупованих за принципом «життєвої події»;
 • розробка системи інтероперабельності для забезпечення безпечного, узгодженого, керованого, контрольованого та надійного обміну даними.