Експертна позиція щодо законопроєкту № 3132 “Про внесення змін до Закону України “Про Антимонопольний комітет України” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету”

13 квітня Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт № 3132 “Про внесення змін до Закону України “Про Антимонопольний комітет України” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету” (далі – законопроєкт № 3132). Метою законопроєкту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є вдосконалення роботи Антимонопольного комітету України (далі – АМКУ) як органу оскарження. Так, законопроєктом № 3132 передбачається створення в АМКУ Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у складі не менше трьох уповноважених з розгляду скарг, які призначаються Президентом України у порядку, передбаченому для призначення державних уповноважених АМКУ. Крім того, законопроєкт встановлює положення щодо порядку прийняття рішень Комісією з розгляду скарг та передбачає можливість перевірки цих рішень Антимонопольним комітетом.

Слід зауважити, що законопроєкт № 3132 дійсно стосується важливої теми щодо оптимізації та належної організації роботи з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Разом з тим, норми законопроєкту прямо суперечать положенням нового Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон), який вводиться в дію 19 квітня 2020. Адже в Законі зазначено, що  Антимонопольний комітет України як орган оскарження утворює постійно діючу адміністративну колегію (колегії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, а не Комісію, при цьому колегія  діє у складі трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України. Крім того, норми законодавства з публічних закупівель не передбачають повноважень АМКУ перевіряти рішення, що ухвалюються від його імені колегією з розгляду скарг. Законом “Про публічні закупівлі” передбачено виключно судовий механізм перегляду рішень колегії з розгляду скарг. Адже перевірка АМКУ вже ухваленого рішення Комісією з розгляду скарг може впливати на об’єктивність та неупередженість розгляду скарг органом оскарження. Слід зазначити, що законопроєкт № 3132 не містить положення про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі”. Таким чином, у разі прийняття законопроєкту № 3132 у  запропонованій  редакції, робота органу  оскарження у сфері публічних закупівель буде заблокована, оскільки будуть діяти різні вимоги щодо формування та організації діяльності АМКУ з розгляду скарг. Крім того, законопроєкт № 3132 не відповідає положенням статті 106 Конституції України в частині повноважень Президента України призначати уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Головне науково-експертне управління Апарату ВРУ зазначило про доцільність відхилення цього законопроєкту, оскільки спосіб, що передбачений для призначення Уповновжених, є неконституційним.
Таким чином, законопроєкт № 3132 потребує значного доопрацювання з урахуванням норм Конституції України та положень Закону України “Про публічні закупівлі”.