Відомі результати аналізу відповідності українського законодавства європейському у сфері відкритих даних

Експерти сектору ІТ і Телеком Офісу ефективного регулювання (BRDO) для Міністерства цифрової трансформації в межах проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» провели аналіз чинного національного законодавства у сфері відкритих даних та його відповідності європейському законодавству у сфері вторинного використання публічної інформації. Та, на основі проведеного аналізу, підготували рекомендації щодо вдосконалення чинних нормативно-правових актів з метою їх наближення до європейських норм.

Адже протягом останніх п’яти років відкриття даних в Україні стало одним із показників трансформації, яка наразі відбувається у сфері державного управління. Доступ до раніше закритої інформації дозволив створити цілу низку можливостей, які вже зараз використовуються для посилення громадського контролю над бюджетними витратами, оптимізації витрат через прозорість тендерних процедур та покращення рівня і швидкості надання послуг населенню. Подальший розвиток у цій сфері відкриває значні перспективи не тільки для прозорості державних процедур та обґрунтованості політичних рішень, а й для досягнення економічного ефекту практично у всіх секторах.

Утім, для використання цих можливостей важливо створити законодавче та регуляторне поле, яке б дозволило їх реалізувати та скоординувало зусилля громадських організацій, державних служб та бізнесу. Проведене дослідження як раз і мало на меті оцінити відповідність українського законодавства європейському у сфері відкритих даних та окреслити допрацюваннячинних нормативно-правових актів з метою їх наближення до європейських норм задля посилення позитивного ефекту від відкритих даних у державі.

Tapas_A5_Final

ЗАВАНТАЖИТИ ЗВІТ