Рекомендації розпорядникам

Виходячи з проведеної оцінки було сформовано ряд рекомендацій для розпорядників інформації, дотримання яких може покращити стан оприлюднення та оновлення відкритих даних в Україні. Частина їх – універсальна і стосується як центральних органів влади (ЦОВ), так й інших розпорядників, деякі – лише обласних центрів (ОЦ) Усі рекомендації подано відповідно до 5 критеріїв оцінки.  

 1. З метою покращення впровадження політики відкритих даних рекомендовано:
 • ЦОВ та ОЦ.  Впровадити нормативно-правову базу, процедури, які регламентують відкриті дані, перелік наборів даних для оприлюднення, роботу розпорядників, відповідальність, умови використання даних. Це може бути внутрішній розпорядчий документ (акт) для ЦОВ або план дій/стратегія з реалізації політики відкритих даних на основі принципів Міжнародної Хартії відкритих даних та національної стратегії розвитку відкритих даних для міст (детальніше за посиланням). Це допоможе налагодити стале та системне впровадження відкритих даних на державному та місцевому рівнях. 
 • ЦОВ та ОЦ. Затвердити порядок оприлюднення наборів даних на Єдиному державному порталі відкритих даних України.
 • ЦОВ та ОЦ. На офіційних веб-сайтах органів влади публікувати та комунікувати матеріали з відкритих даних, зокрема політики, процедури, результати аудиту та моніторингу тощо.
 • ОЦ. Передбачити завдання щодо відкритих даних в стратегіях розвитку міст. 

З метою посилення потенціалу обробки та аналізу відкритих даних рекомендовано:

 • ЦОВ та ОЦ. Визначити відповідальних за відкриті дані структурних підрозділів (секторів, відділів, департаментів) та/або осіб. У посадові інструкції працівників потрібно внести зміни або призначити/створити нову посаду – відповідального за відкриті дані. Рекомендації щодо обов’язків відповідальних за відкриті дані в органі державної влади або місцевого самоврядування (сторінка 6).
 • ЦОВ та ОЦ. Встановити чіткі критерії оцінки ефективності та результативності професійної службової діяльності особи, уповноваженої забезпечувати розміщення набору відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
 • ЦОВ та ОЦ. Створити робочу групу з впровадження та розвитку галузевих відкритих даних, до складу якої варто залучити представників ІТ-департаменту, керівників інших департаментів, а також зацікавлених сторін. 
 • ЦОВ та ОЦ. Передбачити кошти на розробку інтерфейсів прикладного програмування до баз даних, розробку баз даних, навчання, тощо. 
 • ЦОВ та ОЦ. Організувати та провести аудит та впровадити рекомендації. Це може бути зроблено самостійно або ж з залученням громадських організацій та/або міжнародних партнерів. Посилання на методичні рекомендації як провести аудит. 
 • ЦОВ та ОЦ. Проводити стратегічні та практичні навчальні заходи для відповідальних за публікацію даних. 
 • ЦОВ та ОЦ. Пройти Електронний навчальний курс про відкриті дані, якщо неможливо пройти офлайн навчання. 
 • ЦОВ та ОЦ. Посилити взаємодію з іншими розпорядниками інформації з метою створення нових наборів відкритих даних.
 • ЦОВ та ОЦ. Використовувати рекомендації для публікації 14 наборів відкритих даних із переліку розділу “Усі розпорядники”, затвердженого Постановою КМУ №835.  
 • ЦОВ та ОЦ. Дотримуватися міжнародних стандартів відкритих даних ISA2, Open Contracting Data Standard, Dublin Core Metadata Initiative для публікації наборів даних. 

З метою підвищення якості даних рекомендовано:  

Рекомендації щодо підготовки даних до публікації можна переглянути тут. 

З метою сприяння залученню користувачів до системи оприлюднення відкритих даних 

Без використання відкриття даних втрачає сенс. Згідно з найкращими міжнародними практиками, державні органи мають популяризувати, сприяти та заохочувати використання даних, зокрема для створення сервісів і продуктів. 

 • ЦОВ та ОЦ. Створити продуктивну комунікацію розпорядника інформації з користувачами (журналістами, аналітиками, розробниками, представниками бізнесу). Комунікацію з користувачами можна умовно розділити на три етапи: до, під час та після оприлюднення даних.
 • ЦОВ та ОЦ. На етапі оприлюднення варто донести інформацію про цінний набір даних до всіх зацікавлених осіб: поширити інформацію про нього на офіційній сторінці розпорядника та/або у соціальних мережах, профільних спільнотах. 
 • ЦОВ та ОЦ. Після оприлюднення набору даних потрібно підтримувати зв’язок із користувачами, реагувати на їхні коментарі та побажання щодо опублікованих даних, виявляти проекти, розслідування чи дослідження на основі цих даних та публічно заохочувати їх авторів.  
 • ЦОВ та ОЦ. Впровадити процедуру постійно діючого зворотного зв’язку через Єдиний державний веб-портал відкритих даних.
 • ЦОВ та ОЦ. Заохочувати користувачів вказувати джерело даних шляхом точного цитування (посилання) на джерело розміщення наборів відкритих даних;
 • ЦОВ та ОЦ. Активізувати партнерство з інститутами громадянського суспільства, експертами, представниками бізнесу задля визначення суспільно важливих нових наборів відкритих даних. 

З метою посилення впливу відкритих даних рекомендовано: 

 • ЦОВ та ОЦ. Розробити та впровадити механізм моніторингу та оцінки впливу використання відкритих даних та оприлюднювати результати на офіційній веб-сторінці органу влади.
 • ЦОВ та ОЦ. Розвивати партнерство шляхом долучення даних, які належать некомерційним організаціям, аналітичним центрам, академічним установам, до нових наборів даних розпорядника. 
 • ЦОВ та ОЦ. Для заохочення використання найбільш цінних і якісних наборів даних можна організувати хакатони чи конкурси проектів на основі відкритих даних у партнерстві з інститутами громадянського суспільства, експертами, представниками бізнесу.
 • ОЦ. Налагодити співпрацю з навчальними закладами задля залучення студентів, співробітників до реалізації політики відкритих даних у місті.