Звіт за результатами аналітичного дослідження “Стан та перспективи розвитку державних електронних інформаційних ресурсів”

Основною метою створення такого звіту є потреба привернути увагу відповідних державних органів-власників реєстрів та експертного середовища до ситуації з доступом до інформації, що зберігається в електронних державних реєстрах.