Згода на обробку персональних даних

Даю свою згоду на обробку моїх персональних даних і підтверджую, що мене письмово повідомили про права суб’єкта персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI.

Проставляючи відмітку вище та натискаючи кнопку «Відправити», я, (надалі – «Суб’єкт Персональних Даних»), підтверджую, що мене письмово повідомили про порядок обробки моїх персональних даних Фондом «Євразія», як зазначається нижче, та що я надаю свою однозначну згоду/дозвіл на обробку моїх персональних даних, а також зміну, знищення моїх персональних даних або обмеження доступу до них у порядку та з метою як зазначається нижче у цій згоді/дозволі і без необхідності надання мені як Суб’єкту Персональних Даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

Володільцем персональних даних є: Фонд «Євразія» (Eurasia Foundation), акредитований в Україні як виконавець проекту міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)», адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 96.

Склад та зміст персональних даних, що обробляються: Коли запит чи коментарі надсилаються через Форму зворотного зв’язку за посиланням https://tapas.org.ua/kontakty/ та/або на адресу електронної пошти tapas_info@eurasia.org, збираються такі персональні дані – власне ім’я, місце роботи (працевлаштування), номер контактного телефону, адреса електронної пошти (надалі – «Персональні Дані»).

Мета обробки Персональних Даних:
– опрацювання та надання відповідей на запити від користувачів щодо діяльності Фонду «Євразія», у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із Суб’єктом Персональних Даних за допомогою засобів зв’язку;
– здійснення Фондом «Євразія» своєї діяльності згідно з Свідоцтвом № 5 про акредитацію виконавця (юридичної особи-нерезидента) проекту міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)» відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992 року, виданого Секретаріатом Кабінету Міністрів України, та/або надання послуг Фондом «Євразія»;
– реалізація Фондом «Євразія» прав і виконання обов’язків за іншими відносинами між Фондом і Суб’єктом Персональних Даних.

Строком зберігання Персональних Даних є: термін, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних Даних, передбаченої цією згодою/дозволом, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Фонду «Євразія» та/або припинення здійснення Фондом «Євразія» функцій виконавця проекту міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)», залежно від того, що настане пізніше.

Особи, яким передаються Персональні Дані: Персональні Дані не передаються (не поширюються) жодним третім особам.
Термін «третя особа» визначається Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI та означає будь-яку особу, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

Дійсним Я, Суб’єкт Персональних Даних, підтверджую факт ознайомлення мене у письмовій формі з правами Суб’єкта Персональних Даних, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI, метою обробки Персональних Даних та строком зберігання Персональних Даних, та засвідчую, що склад та зміст Персональних Даних є відповідним визначеній вище меті обробки Персональних Даних.